Vinsko Dobro Sjekloca Vinsko Dobro Sjekloca Vinsko Dobro Sjekloca Vinsko Dobro Sjekloca
Vinsko dobro Sjekloća

Vinorodna crmnička kotlina, nalazi se na toplom jugu Crne Gore, neposredno izmedju Jadranskog mora i Skadarskog jezera, sa blagom mediteransko klimom i malo padavina u fazi zrenja groždja.

Vinogradi vinarije "Sjekloća" nalaze se na stepenastim terasama, tople, južne padine sela Limljani, na visini 30 do 40 metara iznad mora. Zemljište u vinogradima je posno i porozno, ne zadržava vodu, sa puno sitnog  tamnog kamena, koji tokom dana upija sunčevu toplotu a tokom noći je emituje i pomaže groždju da zri U fazi zrenja vinogradi su prekriveni mrežom  koja štiti groždje od visokih temperatura a zadržava dnevnu toplotu i umanjuje štetni uticaj rose i mogućeg grada.Gustina sadnje je 5000 čokota po hektaru, berba je probirna i isključivo ručna u idealnoj zrelosti.

Ornament

VIDEO ZAPIS

Da bi ste upotpunili Vaše mišljenje o nama, pogledajte video intervju koji smo izdvojili za Vas.

FOTO GALERIJA

Pogledajte našu galeriju fotografija i saznajte odakle potiče naš kvalitet.
Sjekloca